Bukott bank felszámolás megindítása | Nyakatekert szabályok | Arcátlan...


BANK FELSZÁMOLÁS 4:
BUKOTT BANK FELSZÁMOLÁSÁNAK MEGINDÍTÁSA

A pénzintézeti törvény 1993-as módosítása vezette be a 89/A – 89/D. §-okat. A 89/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Bankfelügyelet feladata, hogy a felszámolás megindulásáról azonnal tájékoztassa a Magyar Nemzeti Bankot, az Országos Betétbiztosítási Alapot. Emellett kötelező volt a Pénzügyminisztérium tájékoztatása is. Továbbá szintén előírta a törvény szerint bankfelügyeleti biztos kerül kirendelésre a felszámolás megindulásától számított három napon belül. A biztos megbízatása addig tart, amíg a bíróság ki nem jelöli a pénzintézet felszámolóját vagy a felszámolás megtagadásáról nem hoz határozatot. Ebben az időszakban minden kifizetéshez vagy kötelezettségvállaláshoz a biztos jóváhagyására tette szükségessé a törvény.

A pénzintézeti törvény módosított 89/B. § (4) bekezdése eljárási szabályokat határoz meg a pénzintézetek felszámolása tekintetében: azaz egyrészt a bíróság számára nyolc nap áll rendelkezésre (a kérelem beérkezésétől számítva) arra, hogy döntsön a felszámolás elrendeléséről, másrészt a bíróság által hozott végzés elleni fellebbezésnek halasztó hatálya nincs.

Az 1997-ben megalkotott hitelintézeti törvény (régi Hpt.) speciális rendelkezést tartalmazott a Csődtörvényhez képest, hogy 177. § (2) bekezdése szerint a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik a hitelintézetekre vonatkozó felszámolásokkal kapcsolatban, továbbá, hogy hitelintézet felszámolója csak olyan közhasznú társaság lehet, amelyet az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet (Felügyelet) hozott létre (régi Hpt. 177. § (3) bek.), illetve, hogy ilyen társaság csak hitelintézet felszámolásával foglalkozhat (régi Hpt. 177. § (4) bek.).