Felszámolás megindítása | Új szabályok | Mesebeli ...


FELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSA:
ÚJ SZABÁLYOK

Az előző cikkünkben említettekhez képest további speciális új szabályt fogalmaz meg a 180. § a felszámolás megindítása vonatkozásában: e szerint a bíróság a felszámolásra irányuló kérelmet 8 napon belül köteles elbírálni (a Csődtörvényben meghatározott 60 nap helyett) valamint a felszámolás megindítását elrendelő bírósági végzést fellebbezésre tekintet nélkül végre kell hajtani (vagyis ügyvéd sem tudja elodázni a felszámolást alaptalan, mesebeli fellebbezéssel), illetve nincs szükség az alapítói jogokat gyakorló szerv előzetes egyetértésének beszerzésére. A fentiekkel szemben a felszámolási eljárás elrendelésével kapcsolatos joghatások (ügyvezető és a tagok jogainak megszűnése, felszámolóbiztosnak a céggel szembeni jogosultságainak keletkezése) a Csődtörvény szerint csak a felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedésével következnek be, amely sok esetben akár egy évvel is későbbi lehetett, mint a felszámolást elrendelő első fokú végzés meghozatala (részben emiatt lehet hallani gazdag ügyvezetőről és elszegényedett hitelezőkről.

Változás következett be a régi Hpt. 179. § (2) bekezdésében is, így az új szabályok szerint bizonyos esetekben már csak a Felügyelet jogosult kérni a felszámolás megindítását. E szerint a Felügyelet akkor kezdeményezheti az eljárást, ha visszavonta a pénzügyi intézmény (pl.: bank) tevékenységi engedélyét (mert az a nem vitatott tartozását az esedékességet követően öt napon belül nem egyenlítette ki vagy a vagyona az ismert hitelezők kielégítésére sem lenne elegendő), illetve a külföldi pénzügyi intézmény (pl.: külföldi bank) ellen fizetésképtelenség megállapítására irányuló eljárás indult (fióktelepként működő intézet esetében) (régi Hpt. 179. § (2) bek.).

A 2007. január 1-től hatályos, új szabályokat tartalmazó törvényszöveg már nem különbözteti meg a Felügyelet, illetve más jogosult által megindított felszámolásra vonatkozó szabályokat, tehát az alapítói jogokat gyakorló legfőbb szerv egyetértését nem kell beszerezni sem akkor, ha a Felügyelet, sem akkor, ha más jogosult kéri a felszámolás megindítását (régi Hpt. 179. § (3) bek. és 180. § (2) bek.) (ez részben eltér a csődtörvény szabályaitól). Új szabályként jelent meg a 183. § (5) bekezdése: e szerint az a hitelintézet, amely a kötelező jegybanki tartalékra vonatkozó előírást levelező bankon keresztül teljesíti, a hitelintézet által elhelyezett kötelező tartalék nem része a felszámolás körébe tartozó vagyonnak, ha a levelező bankot felszámolják.