PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK FELSZÁMOLÁSA: ÚJ FELÜGYELET, ÚJ TÖRVÉNY

2013. október 1-től az önálló Felügyelet megszűnt, így az egykori Felügyelet teendőit a Magyar Nemzeti Bank látja el, ez alapján vált szükségessé a régi Hpt. felszámolásra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása.

2013. november 30-tól hatályos szabályok konkretizálták a pénzügyi intézmények működési formáit, illetve altípusait. Ezek szerint a pénzügyi intézmény működhet részvénytársaságként, szövetkezetként vagy külföldi pénzügyi intézmény fióktelepeként, és altípusait tekintve lehet hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás.

A régi Hpt. tizenhét éven keresztül volt hatályban, ez idő alatt rengeteg módosítást élt meg. Csak a felszámolási eljárásra vonatkozó szabályok tekintetében tizenkettő változtatásról beszélhetünk.

A jogalkotó 2013-ban úgy döntött, hogy egy új törvényt fogad el a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások szabályozására, ez lett a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), amely 2014. január 1-vel lépett hatályba. A Hpt. töb szakaszban szabályozza a hitelintézetek felszámolását.

A Hpt. már teljes egészében áttért a pénzügyi intézmény fogalom használatára a hitelintézet helyett (a régi Hpt. olykor ezt, olykor azt a fogalmat használta), illetve az MNB helyett ismét a Felügyelet elnevezéssel illeti a pénzügyi piac felügyeleti szervét. (Habár önálló Felügyelet nem jött létre, még mindig az MNB szervezetén belül működik, de elkülönül egymástól az MNB jegybanki és felügyeleti tevékenysége.) Továbbá az egész törvényre jellemző változás, hogy az Európai Unió tagállama helyett EGT-tagállam megjelölést használja.