NAV felszámolás alatt álló cégek listája | Így rombol a NAV | Komoly ...


NAV FELSZÁMOLÁS ALATT ÁLLÓ CÉGEK LISTÁJA

Sokan érdeklődnek a NAV felszámolás alatt álló cégek listája iránt, hogy elkerülhessék a veszteségeket, ha NAV felszámolás alatt lévő céggel szerződnek. Sajnos ilyen listát a NAV nem publikál, vagyis nincs oiyan lista, amely kigyűjtve csak azokat a cégeket tartalmazná, amelyek NAV fleszámolás alatt állnának.

Kérdéses lehet, hogy milyen cégeket tekintünk NAV felszámolás alatt álló cégeknek. Alapvetően a NAV ugyanolyan hitelező a felszámolási eljárásban, mint a szállító, vagy mint egy munkavállaló a munkabére vonatkozásában. Ez egy eléggé általánosító kijelentés, hiszen a NAV hitelezői pozíciója mellett hatósági jogkört is ellát a felszámolási eljárásban, hiszen a jogutód nélküli megszánés miatt az adózás rendjéről szóló törvény alapján kötelező ellenőrzést lefolytatnia a felszámolás alá került cégnél. A munkavállalók pedig a kielégítési sorrendben és a bérgarancia alapból történő kielégítés lehetősége miatt speciálisak.

Mondhatjuk azt is, hogy azok a cégek számítanak NAV felszámolás alatt álló cégeknek, amelyek adóellenőrzés sorá megállapított adóhiány miatt kerülnek felszámolási eljárás alá. Sajnos ilyen listát sem publikál az adóhivatal, miel NAV felszámolás alatt álló cégek listájának közétételét az adózás rendjéről szóló törvény nem írja elő.

Szintén a NAV felszámolás alatt álló cégek köznyelvi kategóriájába tartozhatnak azok a cégek is, amelyek már hosszú ideje rendelkeznek adótartozással. Az ilyen cégek ellen a NAV először adóvégrehajtási eljárást indít, majd az adószám felfüóggesztése vagy törlése következhet, amennyiben 365 napnál régebbi adótartozása van a cégnek. A NAV erről sem tesz közzé listát.

A NAV szűk körben hoz csak nyilvánosságra adatokat, elvi háttere pedig ennek az, hogy a NAV által kezelt adatok adótitoknak minősülnek, és csak akkor rendelkezik az Art. a közzétételről, amennyiben ez közérdek miatt indokolt. A NAV közzétesz adósi listákat, végrehajtás alatt álló cégek pedig lekérdezhetők a NAV honlapjá keresztül. A cégjegyzék is tartalmazza, hogy egy cég felszámolás alatt áll-e, illetve a legtöbb esetben azt is, hogy folyik-e ellene végrehajtási eljárás, és az milyen határozat alapján (pl.: közjegyző által indított végrehajtás, NAV végrehajtás).

Az adószám törlése azonban főszabály szerint nem felszámolási eljárást okoz az adott céggel szemben, hanem kényszertörlési eljárást. A kényszertörlési eljárás csak kivételes esetekben fordul át felszámolásba. A kényszertörlési eljárás ilyen esetben automatikusan megszűnik és megindul a felszámolás. A hitelezők számára ez rendkívüli kockáézattal jár, akár véglegesen elveszíthetik követelésüket.

Ha a NAV által kezdeményezett felszámolásokat tekintjük, azoknak semmilyen specialitásuk nincs a más hitelezők, mint pl.: szállítók, munkavállalók által megindított felszámoláshoz képest. A bíróság ugyanolyan szabályok alapjáén vizsgálja a felszámolás lefolytatására irányuló kérelmeket, illetve a felszámolóbiztos is ugyanúőgy jár el. A csődtörvény sem tartlamaz semmilyen speciális rendelkezést ezekben az esetekben.

Talán speciálisnak tekinthető, hogy a NAV nem köteles ügyvédet igénybe venni a felszámolás megindításához. Ez azonban nem azért van így, mert a NAV indította meg az eljárást, hanem általános szabályok miatt van ez így. A csődtörvény nem tartalmaz olyan szabályt, amely kizárólag a NAV felszámolás alatt álló cégekre irányadó. Talán kivételt képezhet a követelések kielégítési sorrendje, de az sem kizárólag a NAV-ot preferálja, hanem általában az adótartozásokat.