Felszámolási eljárás megszüntetése | Menekülés a pokolból vagy menyország...


Felszámolási eljárás megszüntetése
Menekülés a pokolból vagy maga a menyország?

A csődtörvény alapján a bíróság – az, amelyik előtt az eljárás folyamatban volt – megszünteti a felszámolást, ha az adós cég valamennyi tartozása (bejelentett, elismert, nem vitatott tartozások) teljesítésre került. Ezt a kérelmet jellemzően ügyvéd nyújta be az eljárás, mivel a jogi képviselet kötelező. A felszámoló, amikor befejezi az eljárását, köteles felszámolási zárómérleget, záró adóbevallást és egy kimutatást a bevételekről és kiadásokról megküldeni a bíróságnak, valamint javaslatot is a vagyonfelosztásról.

Mindezt meg kell tenni az eljárás kezdetétől számított 2 éven belül, ha a felszámolási eljárás csődtörvényben előírt valamennyi feladatát nem sikerül végrehajtani, akkor is el kell ezeket végezni. Ekkor a bíróság a fennmaradó vagyonelemet a kielégítési sorrend alapján szétosztja a hitelezők között, de csak követeléseik erejéig. Ha az ő tartozásaikat kifizették és még mindig maradt vagyonelem, arról az alapító szerv, vagyis a tulajdonosok rendelkezhetnek.

A bíróság az említett felszámolási zárómérleget megküldi – kézhezvételtől számítva – 30 napon belül a hitelezőknek. Ha minden rendben, a bíróság a fentebb említett iratanyag alapján dönt a felszámolási eljárás befejezéséről, ezzel együtt a felszámoló díjazásáról, egyéb költségek viseléséről, a követelések kielégítéséről és persze az adós cég megszüntetéséről. Erről végzésben rendelkezik, amit a Cégközlönyben tesz közzé, ekkor felülvizsgálatnak már nincs helye, ügyvéd által sem. Egyes cégtulajdonosk számára ez maga a Menyország, mivel az gondolják - nem teljesen helyesen -, hogy ezzel megszabadultak a céggel kapcsolatos minden problémától.

A felszámolási eljárás megszüntetésére sor kerülhet úgy is, hogy az adós cég és a hitelezői kör megegyezik és egyezséget köt. Ezt bármikor megtehetik az eljárás megkezdése után a csődtörvény szerinti határidő leteltétől kezdve. Ha az adós szeretné ilyet, akkor erről értesíti a bíróságot, majd egyezségi tárgyalás megtartása lehetséges, amin részt vesz a felszámolási eljárásba futott cég, a felszámoló és a hitelezői kör. Az adósnak a tárgyalásra kell készíteni egy fizetőképesség helyreállítására alkalmas programot, valamint egy egyezségi javaslatot. Akkor lehet szó egyezségről, ha – nagyon leegyszerűsítve - a hitelezői kör fele támogatja a javaslatot.

A bíróság megszünteti az eljárást és jóváhagyja az egyezséget, ha ennek következtében az adós fizetésképtelensége megszűnik, az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a követeléseket pedig kiegyenlítik – vagy erre megvan a fedezet. Sokak számára ez a menekülés a pokolból. Így, ebben az esetben az adós cég megmenekül a megszüntetéstől. Ha az egyezség nem jár sikerrel (valamelyik fenti feltétel hibádzik), azt a bíróság végzésben megtagadja és folyik tovább a felszámolási eljárás.