Felszámolási eljárás időtartama | Elhúzódó végjáték komoly károkkal...


Felszámolási eljárás időtartama
Elhúzódó végjáték komoly károkkal

Amennyiben az illetékes törvényszék elrendelte az adós cég felszámolási eljárását, és a végzés jogerőre emelkedett, a bíróság – a felszámolási törvény (Csődtörvény) szóhasználata szerint – haladéktalanul kirendeli a felszámolót. A gyakorlatban ez a haladéktalan kirendelés azonban olykor hónapokig is eltarthat (pl.: ha az elektronikusan kijelölt felszámoló szervezet késlekedik a felszámolóbiztosnak az ügyhöz rendelésével, az összeférhetetlenségi nyilatkozat megtételével). Ezt követően a bíróság a cég felszámolását elrendelő végzést közzéteszi a Cégközlönyben. A közzétételtől számítva az adós cég hitelezőinek 40 napjuk van arra, hogy követeléseiket bejelentsék. A felszámoló a bejelentett követeléseket megvizsgálja 45 napon belül. A vitatható követelések megalapozottságáról a bíróság fog döntést hozni, így ezeket a felszámoló 15 munkanapon belül megküldi a bíróság részére.

A felszámolási eljárás során már döntően a felszámoló jár el, így adatokat szerez be a felszámolás alá került cég vagyonáról, ezt elsősorban bankok, állami nyilvántartások megkeresésével hajtja végre. A felszámolási eljárás során a felszámolónak és a korábbi ügyvezetőnek egyeztetniük kell, illetve a felszámolási törvényben meghatározott iratok tekintetében átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az adós cég ügyvezetője sok esetben ügyvédet bíz meg a kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban tanácsadással, vagy képviselettel.

A felszámoló a felszámolási eljárást elrendelő végzés közzétételétől számított kb. két és fél hónapos határidőn belül összehívja a hitelezőket. Ezen az értekezleten a hitelezőket sok esetben ügyvéd képviseli. Amennyiben az arra jogosult személy (jellemzően a sérelmet szenvedett fél) a felszámolóbiztos eljárásával kapcsolatban az illetékes bíróság előtt jogorvoslati kérelmet terjeszt elő, a felszámolási eljárás még tovább elhúzódhat. A jogorvoslati kérelem tárgyában a bíróság 30 napon belül dönt, ez a határidő azonban meghosszabbodik a bizonyítási eljárás időtartamával (pl. ha tanúkihallgatás válik szükségessé).

Természetesen számolni kell, hogy az adós - esetlegesen ügyvéd segítségével - megpróbálja a felszámolási eljárást elhúzni. Időhúzásra leginkább a felszámolási eljárás elrendelési szakaszában van lehetőség, a lefolytatási szakaszban erre már kevesebb a lehetőség.

Tehát a felszámolási eljárás lefolytatása nem egy rövid procedúra, ezt bizonyítja a Cstv. rendelkezése is, amely szerint a felszámolónak egyes esetekben negyedévente jelentést és elszámolást kell küldenie a tevékenységéről és az adós vagyoni helyzetének alakulásáról.

A felszámolási eljárás sok esetben elhúzódhat, azonban nem szbad azt gondolnunk, hogy a felszámolással minden elveszett, s talán a hitelező bele is fárad a követeléséért folytatott küzdelembe. Sok lehetősége van a hitelezőknek, amelyeket nem szabad kiaknázatlanul hagyni, mert komoly károkat okozhat a tétlenség, vagy a helyzet nem megfelelő kezelése.