Felszámolás megindítása, lefolytatása | Határtalan felszámolás | EU reform


Határtalan felszámolás
Felszámolás megindítása, lefolytatása - EU fizetésképtelenségi rendelet reform

Felszámolás megindítása: csoportos felszámolás, forum shopping

A Bizottság javasolta a rendelet módosítását, különösen a csoportos fizetésképtelenség, felszámolási eljárások, csődeljárások problematikája miatt. Az is gond, hogy a jelenlegi szabályozás lehetővé teszi a felszámolás megindítása kapcsán a „forum shopping”-t (nemzetközi magánjogi fogalom, a felszámolási eljárást kezdeményező személy az alapján választja meg az eljáró bíróságot, hogy melyik jogalkalmazása az ő szempontjából kedvezőbb, nem pedig az alapján, hogy melyik a legalkalmasabb).

Fizetésképtelenségi nyilvántartás

Alapvetően a fő szempontok a bíróságoknak a felszámolásra vonatkozó joghatósága, a „forum shopping” megkakadályozása és egy egységes nyilvántartási rendszer létrehozása tagállami szinten, amit aztán integrálnak az e-Justice portálba. A rendeletből fakadóan a bíróságnak folyamatosan ellenőriznie kell, hogy van-e hatásköre, a külföldi hitelezőknek pedig lehetőségük van ezt megtámadni. Továbbá a tagállamoknak létre kell hozni fizetésképtelenségi, vagyis csődeljárásra és felszámolásra, valamint hasonló eljárásokra vonatkozó nyilvántartásokat, amelyek részei lennének az e-Justice portálnak és ahol közzéteszik a vonatkoztó bírósági határozatokat.

Felszámolás folyamata: Koordináció

Illetve kötelezné a rendelet a bíróságokat és a fizetésképtelenségi szakembereket (felszámoló, vagyonfelügyelő), hogy együttműködve koordinálják a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások lefolytatását. Fontos, hogy a rendelet foglalkozik a vállalatcsoporthoz tartozó céggel szembeni eljárással, amennyiben összehangolja az egész csoportra vonatkozó hatékony szerkezetátalakítást. Mindazonáltal a rendelet-javaslat nem foglalkozik a tagállami felszámolási és csődeljárási szabályok összehangolásával, így a csődtörvény kizárólag nemzeti szabályaiba sem "szól bele", vagyis a megindítás és a folyamat rendelkezéseivel, de a Bizottság megemlíti, hogy vizsgálni fogja az eltérések kiküszöbölésének lehetőségét.