Felszámolási hirdetmények | Meglepő szabályok ....


FELSZÁMOLÁSI HIRDETMÉNYEK A FELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSA UTÁN

A hirdetmények közzététele nem csak a felszámolás megindításával kapcsolatban, hanem a felszámolás menete során több ponton is fontos szerepet töltenek be. A lentiekben a felszámolás megindítása utáni szakaszokban előírt hirdetménnyel történő közzétételi szabályokkal foglalkozunk.

HIRDETMÉNYEK A FELSZÁMOLÁS MEGSZÜNTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A felszámolási hirdetmény közzététele, feltétele a felszámolási eljárás lezárásának a csŐdtörvény rendelkezései szerint. Így van ez abban az esetben is, amennyiben a bíróság a felszámolási eljárást azért szünteti meg, mert az adós valamennyi tartozását megfizette, vagy arra megfelelő biztosítékot nyújtott.
Az ilyen adósi kérelmet a bíróság megküldi az illetékes adóhatóságnak. Ha az adóhatóságtól 30 napon belül nem tesz észrevételt, úgy az eljárás megszüntetésének van helye, a bíróság pedig gondoskodik az ezzel kapcsolatos hirdetmény közzétételéről. A közzétett végzésnek minden esetben tartalmaznia kell a felszámoló díjának megfizetésére vonatkozó kötelezést.

FELSZÁMOLÁSI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE A közzététel az adós vagyonának a felszámolási eljárás során történő értékesítése során is fontos szerepet tölt be. A felszámolónak a nyilvános pályázati és árverési felhívást közzé kell tennie a Cégközlönyben, a közzétételnek pedig meg kell jelölnie az értékesítésre kerülő vagyonnak és magának az értékesítési folyamatnak valamennyi feltételét és lényeges elemét.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEK A hirdetmény közzététel része a felszámolási árverés lebonyolításának is. Az árverésről szóló hirdetményt a felszámoló tűzi ki. A hirdetményt az árverést megelőzően legalább 15 nappal korábban közzé kell tennie a felszámolónak a csődtörvény szerint a felszámolás menetében.

FELSZÁMOLÁS BEFEJEZÉSE A felszámolás befejezésekor a bíróság határoz többek között a költségek viseléséről, a felszámoló díjáról, a hitelezők követelésének kielégítéséről, és a pénzforgalmi számlák megszüntetéséről is, ezzel egyidejűleg pedig dönt a felszámolás befejezéséről és az adós megszüntetéséről. Hasonlóan alakul a helyzet a felek egyezségkötése esetén is, így bármelyik módon fejeződik is be az eljárás, mindkét esetben sor kerül a jogerős végzés közzétételére.
Mint az látható a közzétételnek különösen fontos szerepe van a felszámolási eljárás során, hiszen az egyfajta garanciális funkcióval is bír, elősegítve a jogosultak igényérvényesítését. A Cégközlöny nyilvánnossága minden hitelező számára lehetőséget biztosít, hogy az adós gazdasági társaságok esetleges felszámolásáról időben értesülhessenek, így időben bejelenthessék követeléseiket.