Felszámolási eljárás kezdeményezése | Váratlan ...


FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

KI KEZDEMÉNYEZHETI A FELSZÁMOLÁST? A felszámolási eljárás kezdeményezése jogi-gazdasági döntés, amelyet alapesetben az adós vagy a hitelező hozhat meg. A döntés mérlegelésénél fontos figyelembe venni, hogy az irányadó bírói gyakorlat szerint egyes esetekben az ügyvezetőnek kötelező a felszámolás megindítását kezdeményeznie. Speciális esetet jelent, amikor a cégbíróség kezdeményezi a felszámolási eljárást, ezen eseteket kényszertörlési eljárás előzi meg. Szintén speciális, de egyes engedélyköteles (jellemzően pénzügyi) tevékenységek esetén a felügyeletet ellátó Nemzeti Bank (korábban) PSZÁF is jogosult felszámolást kezdeményezni (pl.: pénzügyi tevékenységre vonatkozó engedély visszavonásával). Előfordul, hogy a felszámolás kezdeményezésére végelszámolási eljárás közben kerül sor. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha egy cég végelszámolója a vagyon és a végelszámolás alatt álló cég elleni követelések felmérése során jut arra a következtetésre, hogy a cég jogi értelemben fizetésképtelen, így a helyes lépés a felszámolási eljárás megindítása.

A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A felszámolás kezdeményezése a felszámolási kérelem benyújtásával történik. A kérelem kizárólag elektronikus úton nyőújtható be. A jogi (jellemzően ügyvéd általi) képviselet kötelező abban az esetben, amennyiben maga az adós cég, annak valamely hitelezője nyújtja be a felszámolás elrendelése iránti kérelmet.

MIT VIZSGÁL A BÍRÓSÁG FELSZÁMOLÁS KEZDEMÉNYEZÉSE ESETÉN? A bíróság a felszámolás megindítása tárgyában benyújtott kérelem alapján megviszgálja, hogy az adós cég jogi értelemben fizetésképtelen-e. Amennyiben a fizetésképtelenség a bíróság mérlegelése alapján fennáll, úgy elrendeli a felszámolási eljárás lefolytatást. A felszámolási eljárás gyakorlatilag a törvényszék felszámolási eljárást elrendelő végzésével indul. Ekkor kerül kijelölésre a felszámolóbiztos is.