Felszámolás illeték | Felszámolási elektronikus bonyodalmak ...


FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS ILLETÉKE

FELSZÁMOLÁS ILLETÉKÉNEK MEGFIZETÉSE A "HŐSKOR"-BAN

A felszámolási eljárás illetékének megfizetése a papír alapú ügyintézés időszakában a legtöbb esetben egyszerűen történt: az értékcikként megvásárolt illetékbélyegnek a kérelem külzetére történő felragasztással történt az illeték leróvása. A későbbiekben felmerült az átutalással törtnő megfizetés is, ez azonban egyes esetekben problémákat okozhatott, mivel ennek igazolása az illetéktörvény szerinti leletezési eljrárással bonyolította az eljárási illeték megfizetését.

AZ INFORMATIKA KÖZBELÉP

A felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelmek elektronikus útra terelésével szükségessé vált az illeték megfizetésének elektronikus úton történő lehetővé tétele, ideértve a fizetés megtörténtének igazolását is. Az illeték elektornikus úton való megfizetésére alapvetően két út nyitott ezen cikk megírásakor.

FELSZÁMOLÁS ILLETÉK MEGFIZETÉSE AZ EFER-EN KERESZTÜL

Az egyik az EFER honlapon teszi lehetővé, hogy a felszámolási illeték és közzétételi költségtérítés befizetésre sor kerülhessen. Az EFER rendszeren keresztül történő fizetés a gyakorlatban egy bankkártyával történő fizetésnek felel meg. A honlap bal oldalán található „Fizetés” menüpont kiválasztását követően a fizetés megindításához ki kell választani a fizetendő eljárást, jelen esetben a felszámolási eljárást és azt a bíróságot, ahol az eljárást kezdeményezi, illetve az folyamatban van. Mindezeket követően már csak követni kell a honlap utasításait és kitölteni valamennyi feltüntetett mezőt, így különösen a befizető adatait. A befizetőnek ügyelnie kell az e-mail címének pontos megadására, mivel ide fog megérkezni a fizetés megtörténtét tanúsító fizetési ígérvénye. Fontos, hogy a felszámolási eljárás illetékének, illetve közzétételi díjának megfizetése két külön befizetéssel valósul meg, így a gyakorlatban két bankkártyás fizetést hajtunk végre. Az EFER rendszeren keresztül történő fizetés előnye, hogy ebben az esetben a befizető a fizetést követően haladéktalanul birtokába juthat a fizetési ígérvényhez. A fizetési igérvény a bíróság feléa fizetés megtörténtének igazolására alkalmas. A kérelmező ezt mellékeli a kérelmhez. A fizetési ígérvény letöltése ugyancsak egyszerű folyamat. A rendszer által emailben visszaküldött szám és betűkódot az ugyanezen honlap ugyancsak bal oldalán található „Ígérvény ellenőrzése” menüpontba kell beírni, és így az ígérvény máris letölthető és hozzáférhető.

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS ILLETÉKÉNEK MEGFIZETÉSE: MÁK-UNK VAN...

A felszámolás eljárási illetéknek a Magyar Államkincstáron (MÁK) keresztül történő megfizetése átutalással lehetséges. Az átutalásnak az illetékes törvényszék (korábban: megyei bíróság) bankszámlájára. Annak érdekében, hogy az átutalás a fogadó oldalon si beazonosítható legyen, a később benyújtott kérelmmel össze lehessen rendelni, illetve esetleges visszaigénylés esetén is lehetséges legyen az azonosítás, szükséges az átutalás közleményében az adósra vonatkozó adatokat szerepeltetni. Ilyen, a közleményben feltüntetendők az adós neve, cégjegyzékszáma, valamint más, az azonosítást szolgáló információk. Ebben az esetben a felszámolás iránti kérelemhez a terhelési értéesítőt is mellékelni kell. A terhelési értesítő az átutalás megtörténtét igazoló dokumentum. A terhelési értesítőt a webservice állítja ki. Fontos, hogy a kérelemhez az értesítőnek az elektronikus aláírással ellátott példányát kell mellékelni.

A közzététel díját az Igazságügyi Minisztérium (Budapest) meghatározott számú számlájára kell megfizetni, és az irathoz az átutalást igazoló, webservice által kiállított „terhelési értesítő” elektronikus aláírással ellátott példányát kell szintén becsatolni. A számlaszám jelen cikk írásakor 10032000-01397136-30000003.