Felszámolás | Végelszámolás | Csődeljárás | Szemfényvesztő különbségek...


FELSZÁMOLÁS, VÉGELSZÁMOLÁS, CSŐDELJÁRÁS KÜLÖNBSÉG:

Felszámolás, végelszámolás, csődeljárás. Sokan, amikor bármelyiket meghallják, hátrafordulnak és amennyiben egy cég múltjában valamelyik felmerül - például egy cégmásolatbül beszerzett információk alapján -, akkor rögtön valamilyen zűrös, szövevényes dologra gondolnak. Sokan mások pedig nem mind a három esetben kapcoslják össze az adott céget valamilyen negatív dologgal.

MELYIKET VÁLASSZUK? A kérdésre nehéz választ adni. Lentebb látni fogjuk, hogy első ránézésre teljes a zűrzavar és lehetetlen választani. A gyakorlatban a cég gazdasági helyzetének elemzése és a szándékok, valamint a csődtörvény és a cégtörvény rendelkezéseinek együttes elemzése adhat választ. A szándékok is különbözők lehetnek: a tartozásoktól való megszabadulás; elkerülhetetlen, akaraton kívül megszűnés elodázása; kevéssé szerencsés lépések elkendőzése. Ezekkel csak néhányat vonultattunk fel a lehetséges célok közül.

MINDENKÉPPEN MEGSZŰNIK A CÉG? Erre az a válasz adható, hogy sem csődeljárásban, sem felszámolásban nem feltétlenül szűnik meg a cég. Ugyanez igaz a végelszámolási eljárásra is. A kérdésre adandó rövid válaszban nincs érdemi különbség.

MINDENKÉPPEN MARADNAK KIEGYENLÍTETLEN TARTOZÁSOK? Erre a válaszra is mindegyik esetben nemleges a válasz. Mindhárom eljárásban van olyan forgatókönyv, amiben minden tartozás maradéktalanul kiegyenlítésre kerül minden hitelezői követelés. It sincs érdemi különbség a válaszban, ha a fenti mondatot elfogadjuk.

ÉLETBEN MARADHAT A CÉG FELSZÁMOLÁS ESETÉN? A válasz határozott igen, mindhárom eljárásban van olyan forgatókönyv, amiben életbenmarad a cég.

TARTOZÁSSAL IS LEHETSÉGES A VÉGELSZÁMOLÁS? Alapvetően az, hogy egy cégnek tartozásai vannak, nem zárja ki sem a csődeljárást, sem a felszámolási eljárást, bár ebben a két eljárásban a leginkább jellemző, elemei feltétel a tartozás megléte. A végelszámolási eljárásnál sem feltételül akadály a cég valamilyen mértékű tartozása.

CSAK VESZTESÉGES CÉGEK KERÜLHETNEK CSŐDELJÁRÁS VAGY FELSZÁMOLÁS ALÁ? A felszámolást és a csődöt jellemzően a rossz működéssel hozza a köznapi gondolkodás. Jogilag azonban a veszteségesség nem feltétele egyik eljárásnak sem. A végelszámolás szempontjából pedig irreleváns a profittermelő képesség.

NYERESÉGES CÉG: LEHET CSŐD VAGY FELSZÁMOLÁS? Igen, bármelyik lehet, mivel a nyereségesség nem kizáró ok sem a csődeljárásnál, sem a felszámolás vonatkozásában.

MARAD AZ ÜGYVEZETŐ? Itt már jelentkeznek különbségek az eljárások között. Csődeljárásban igen, lényegesen korlátozott jogkörökkel megmarad az ügyvezető. Felszámolás esetében a csődtörvény alapján az ügyvezető a posztján marad, azonban jogkörei túlnyomó része megszűnik. Végelszámolás esetén pedig az ügyvezető megbízatása megszűnik. Fontos azonban, hogy végelszámolás esetén az addig ügyvezetői posztot betöltött személy lehet a végelszámolója a cégnek. Ugyanez felszámolásban nem igaz: a korábbi ügyvezető nem lehet a cég felszámolója. Csődeljárásban sem lehet vagyonfelügyelő az a személy, aki az ügyvezetői posztot betölti.