Egyszerűsített felszámolás | Csődtörvényi keveredés | Komoly ...


Egyszerűsített felszámolás:
Komoly keveredés térben és időben

Az egyszerűsített felszámolás múltja

Az egyszerűsített felszámolás eléggé nehezen értelmezhető az elnevezése alapján. A Csődtörvény elődje, a még szocialista érában, de már néhol piacgazdasági megfontolások alapján született csődrendelet is ismerte az egyszerűsített felszámolást. A csődrendelet több olyan elemet tartalmazott, amely a cégmegszüntetés normál eljárását, illetve a két fő fizetésképtelenségi eljárás-típust vegyítette egymással. Ennek megfelelően csődeljárási, felszámolási eljárási és végelszámolási elemek is jelen voltak a csődrendeletben.

A felszámolás és csődeljárás kényszerházassága

A csődeljáráshoz kapcsolódó elemek voltak jelen a szabályozásban, ugyanis a felszámolási eljárás esetén kötelező volt egyeztetést lefoltatni, amit az adósnak kellett összehívnia. Ez hasonló a jelenlegi csődeljárásban megtalálható szabályozáshoz, ahol a csődegyezségi tárgyalás intézményéhez. A felszámolási eljárásnak a fizetésképtelenség esetén történő vagyonértékesítés, illetve a jogutdó nélküli megszüntetése, a fennálló hitelezői igényeknek az értékesített vagyon ellenértékéből történő kielégítése mint főbb elemek megegyeznek.

Egyszerűsített felszámolás és végelszámolás "közös" múltja

Az egyszerűsített felszámolással a jelenlegi végelszámolás volt jelen a csődrendeletben. Egyszerűsített felszámolásnak a csődrendelet azt tekitnette, amikor az adós maga határozta el megszűnését és nem voltak olyan igények, amelyeket ne tudott volna kielégíteni. Ebben az esetben nem a bíróság által kijelölt felszámoló, hanem az adós által erre kijelölt személy végezhette a cég vagyona sorsának rendezését. Az ügyvédek számára problémákat okozhatott, hoyg a csődtörvény hatálybalépésével egy eljárástípus tartalma teljesen kicserélődött: az egyszerűsített felszámolás teljesen új tartalmat kapott, míg korábbi tartalma végelszámolás néven élt tovább. Sok esetben keveredés is lehetett a beadványokban.

Az egyszerűsített felszámolás jelene a csődtörvényben

Az egyszerűsített felszámolás jelenleg a csődtörvény szerint azt jelenti, hogy a felszámolási eljárás "normál" módon nem folytatható le, a gyakorlatban elsősorban azért mert a cég ügyvezetése, tulajdonosai nem adják át a cég iratait a felszámolónak, vagy a cég vagyona előreláthatólag nem fedezi a felszámolási eljárás költségeit. Fontos, hogy eljárásában egyszerű, mivel nincs cégvagyon, nincs értékesítés, azonban jogkövetkezményeiben ugynaolyan szigorú, mint a "normál" felszámolás, sőt az ügyvezető és a tulajdonosok számára még nagyobb kockázattal jár.