Cégmegszüntetés költségei | Látszólag olcsóság | Drága meglepetések...


Cégmegszüntetés költségei
Látszólagos olcsóság, drága meglepetések

A cégmegszüntetés költségei vátozóak lehetnek elsősorban a cégmegszüntetés módja szerint.

Ha a cégmegszüntetés felszámolással történik, akkor a költségek között elsősorban illetékkel és közzétételi költségtérítéssel kell számolnunk. Az illeték összege jelen cikk írásakor 80.000,- Ft, a közzétételi költségtérítés pedig 30.000,- Ft. Ezek abban az esetben is megfizetendők, ha a felszámolási kérelmet nem a hitelező, hanem a nehéz helyzetbe került cég nyújtja be az illetékes bíróságra. Az sem lehet kifogás, hogy az adós cég már annyira rossz helyzetbe került, hogy nincs pénze ezeket megfizetni. A cég ügyvezetőjének akkor is kötelessége a felszámolási kérelem benyújtása - és az illeték és költségtérítés megfizetése is! -, ha a cégnek már nincs erre pénze.

Ha végelszámolással történik a cég megszüntetése, akkor az illeték és a közzétételi költségtérítés összege 15.000 Ft és 3.000 Ft.

Illeték nem merül fel a kényszertörlési eljárás esetében, amelyet a cégmegszüntetés egyik módjának is tekinthetünk. A cégmegszüntetés kifejezés alapvetően a tulajdonosok akaratától függő eljárásra utal. Ezzel szemben a törvényi szabályozás szerint ez inkább egy a céggel szembeni eljárás, amelyben szó sem esik a tulajdonosok akaratáról, kérelméről. Ehhez képest logikailag felmerül a lehetőség, hogy a cégtulajdonos vagy ügyvezető olyan helyzetet teremt, amely előreláthatólag kényszertörlési eljáráshoz vezet. Ez azonban csak látszólag olcsó megoldás, mivel komoly következményei lehetnek az ügyvezetőre és a tulajdonosra nézve is, amelyek messze túlmutatnak az ileték és közzétételi költségtérítés összegén, jellemzően nagyságrendileg is.

A cégmegszüntetés költségei között "csak" egy tétel, indokolt az ügyvédi munkadíjakat is figyelembe venni. Ez elsősorban felszámolás esetén nyilvánvaló, mivel a felszámolás elrendelésére irányuló eljárásban a jogi képviselet kötelező. A végelszámolási eljárás esetében is egyes elemek jogi képviselethez kötöttek. Ezekben az esetekben az ügyvédi munkadíj praktikusan nem "úszható meg".

A cégmegszüntetési költségek "java" csak ezután jön. Felszámolás és kényszertörlés esetén a csődjogi felelősségi szabályok alapján az ügyvezető és a cégtulajdonos komoly marasztalással szembesülhet a bíróságon. Ezek a felelősségi szabályok - elsősorban az utóbbi években kikristályosodott bírói gyakorlat miatt - sokkal keményebbek, mint a 2014-ben a média által felkapott új Ptk. szerinti ügyvezetői felelősség. Sok esetben komoly problémákkal szembesülnek a felszámolás alatt álló céggel üzletelő, sok esetben rosszhiszemű cégek és magánszemélyek is.

Sokan a csalárd, vagyonkimentő ügyleteiket azzal próbálják leplezni, hogy a cég számviteli iratait eltüntetik, gondolván, hogy így nem lesz bizonyíték és nem hozható ellenük marasztaló ítélet. A bíróságok nagy csalódásukra pusztán az alapján hoznak az ügyvezetőre és a cégtulajdonosra marasztaló ítéletet, hogy a cég iratait nem adta át a felszámolónak.

Indokolt a cégmegszüntetési költségek közé felvenni az ügyvédi munkadíjat is a cég csődjogi felelősségi szempontú átvilágításáért és a felszámolást megelőző időszakkal kapcsolatos tanácsadásáért. Ezek sok esetben komoly összegű marasztalástól, drága megeleptéstől kimélhetik meg az ügyvezetőket és a cégtulajdonosokat. Ilyenkor találhatók meg azok a könyvelési hibák, ameyek tévesen tüntetnek fel ügyleteket olyan fényben, mintha azok csalárdak lennének, illetve még egy ügylet megkötése, vagy kifizetés előtt kiderülhet, hogy egy megszokott üzleti tranzakció gyakorlatilag egyenes út az ógyvezető felelősségének megállapításához. Fontos, hogy ezek a marasztalások nem a cég tartozásait növelik, mivel nem a cég "nevére" szólnak, hanem az ügyvezetőére.

Az, hogy a bíróságok bírságot szabhatnak ki a szabályokat megszegő ügyvezetőket, cégtulajdonosokat megbírságolhatja a fentiekhez képest már kevéssel járul hozzá a cégmegszüntetés költségeihez, bár ezek is elérhetik a milliós nagyságrendet.

A felszámolási költségek megfizetésére történő kötelezés is a cégmegszüntetés költségeihez sorolandó. Ezekre is elsősorban ügyvezetői szabályszegés esetén lehet számítani.