Cégközlöny felszámolás | Trükkös oályázat, ár(t)verés, ügyvezető felelőssége...


Cégközlöny felszámolás hirdetmények
pályázat, árverés, ügyvezető felelőssége

A felszámolás során sok lényeg időpont a vonatkozó irdetmény Cégközlönyben való közzétételhez kapcsolódnak a Csődtörvény szerint. Ilyen fontos időpont például az adós cég felszámolását megindító végzés jogerőre emelkedésével a végzés Cégközlönyben való hirdetménykénti közzétételének bíróság általi elrendelése. Ugyanis ennek a végzésnek a Cégközlönyben való megjelenése a felszámolás kezdő időpontja.

Továbbá a hitelezői követelések kielégítésének eszköze, a nyilvános pályázati felhívás és a nyilvános árverési hirdetményt is a Cégközlönyben teszi közzé a felszámolóbiztos. A pályázati felhívás során a pályázatok benyújtására megállapított kezdő időpontot minimum 15 nappal megelőzően kell közzétenni a Cégközlönyben, lehet újrázni, ha eredménytelennek nyilvánítja a felszámoló, mert nem érkezett megfelelő páláyzat (pl. nem elégséges összegű, vagy valamilyen más hibában szenved). Ekkor az eredménytelen pályázat után 3 hónapon belül az új pályázatot szintúgy a Cégközlönyben kell meghirdetnie a felszámolóbiztosnak. Az árverési hirdetménynél ugyanez a helyzet, az árverés időpontját megelőzően legalább 15 nappal közzé kell tenni a Cégközlönyben. Itt is lehetséges, hogy eredménytelen az árverés, mert nem érkezett pl. megfelelő árú ajánlat, ebben az esetben ugyanúgy meg kell ismételni az árverét, vagy a felszámoló leszállíthatja a vételárat legfejlebb a Csődtörvényben meghatározott mértékig. A nyilvánosság előírása egyértelműen a trükkös értékesítések kizárását célozza, azonban ettől függetlenül hallani lehet trükkös pályázatról, a hitelezők sok esetben átverést iáltanak a cégvagyon értékesítésével kapcsolatban.

Ha minden jól alakult, a felszámoló elkészíti a felszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot, amelyek alapján a bíróság végzéssel határoz a költségek viseléséről, a felszámoló díjazásáról, a hitelezői követelések kielégítéséről, stb., továbbá a bíróság dönt a felszámolás befejezéséről és az adós cég megszüntetéséről. Mindezekről a bíróság végzést hoz, amelynek Cégközlönyben való hirdetménykénti megjelenéséről, közzétételéről késedelem nélkül dönt. Ha a vagyonfelosztási javaslat és a zárómérleg ellen kifogást nem nyújtottak be, akkor annak benyújtásától számítva 90 napon belül dönt a bíróság. Amennyiben viszont kifogást nyújtottak be, úgy a bíróság annak kézhezvételétől számítva 15 napon belül dönt a tárgyában. Ezeket a döntéseket – végzéseket – szintúgy közzé kell tenni a Cégközlönyben.

Fontos, hogy egyes csődjogi perekkel kapcsolatos határidők is a Cégközlöny hirdetményéhez kötődnek, ezért a hitelezőknek, illetve az ügyvédeknek is fontos figyelembe venni a cégközlönyben történő közzétételt. Az ügyvezetői felelősséggel kapcsolatos perekben is jelentősége van olyan körülményeknek, amely a Cégközlönyben közzétételre kerül. Ha a hitelezők és azügyvéd nem figyel a Cégközlönyre, könnyen elveszhet a hitelező jogosultsága arra, hogy követelését érvényesítse.

A cégmegszüntetés költségei között "csak" egy tétel, indokolt az ügyvédi munkadíjakat is figyelembe venni. Ez elsősorban felszámolás esetén nyilvánvaló, mivel a felszámolás elrendelésére irányuló eljárásban a jogi képviselet kötelező. A végelszámolási eljárás esetében is egyes elemek jogi képviselethez kötöttek. Ezekben az esetekben az ügyvédi munkadíj praktikusan nem "úszható meg".

Tehát összegezve: A Cégközlönyben való hirdetménnyel történtő közzététel időpontja irányadó az eljárás számos lényegi mozzanatában, úgymint az eljárás kezdő időpontja, eljárás befejező időpontja, illetve a hitelezői követelések kielégítésével kapcsolatos (ami tulajdonképpen az eljárás alapvető célja) nyilvános pályázati felhívást és árverési hirdetményt is ezen a Cégközlönyben teszi közzé.