Bedőlő bankok felszámolása | Változó szabályok | Elhallgatott...


Bank felszámolás 3.: változó szabályok

Az egyik legfontosabb változás, hogy a régi Hpt. már a pénzintézet helyett a hitelintézet fogalmat használja, vagyis e törvény már megkülönböztette a pénzügyi intézmény két altípusát: a hitelintézetet és a pénzügyi vállalkozást.

A hitelintézet felszámolására vonatkozó szabályozás első bekezdése (régi Hpt. 177. § (1) bek.) szerint a Csődtörvény rendelkezéseit háttérjogszabálynak kell tekinteni a régi Hpt. alkalmazása során, tehát minden olyan kérdésben, amit a régi Hpt. nem szabályoz, a Csődtörvényt kell irányadónak tekinteni.

A módosítást követően a törvény részvénytársasági, szövetkezeti vagy fióktelepi formában működő hitelintézetekről rendelkezik. Az első két esetben továbbra is a Cstv. funkcionál háttérjogszabályként, míg a fióktelepként működő hitelintézet esetében a Cstv. és a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni a felszámolási eljárás során.

A régi Hpt. következő felszámolással kapcsolatos módosítására 2002. január 1-ig kellett várni. Ekkor a hitelintézetek felszámolására vonatkozó szabályozás jelentős változásokon ment át.A fejezet cím is megváltozott: a „Hitelintézet felszámolása” helyett a „Felszámolási eljárás” megnevezést kapta. A Cstv., illetve az Fkt. háttérjogszabályként való alkalmazhatóságát törölték. Továbbá a hitelintézet elnevezés helyett a pénzügyi intézmény kifejezést használta tovább a jogalkotó, vagyis a hitelintézeteken túl a pénzügyi vállalkozásokat is bevonta abba a körbe, amelyekre a 177-185. §-ban található szabályokat kell alkalmazni.

A régi Hpt. felszámolásra vonatkozó rendelkezéseinek következő, nagy kiterjedésű módosítására 2004. május 1-től került sor. Ennek oka Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása volt.

A jelentősebb változást az jelentette a törvény életében, hogy kiegészült egy olyan résszel (régi Hpt. 185/A-185/H. §), ami a „Hitelintézet végelszámolásának és felszámolásának különleges szabályai” címet viseli.