Bank felszámolás | Csődtörvény és pénzintézetek | Törvények harca...


BANK FELSZÁMOLÁS 2.: CSŐDTÖRVÉNY ÉS PÉNZINTÉZETEKA pénzintézeti törvény indokolása szerint azért van szükség a pénzintézetek felszámolásának eltérő szabályozására a Csődtörvényhez képest, mert a hitelezők (betétesek) magas száma miatt nem lehetséges a velük való érdekegyeztetés, a hitelezők megegyezésére alapozott eljárás, illetve a Csődtörvényben meghatározott kilencven napos moratórium, mivel ez jelentős érdeksérelmet okozott volna a hitelezőknek.

A pénzintézeti törvény első bekezdése (89. § (1) bek.) kimondta, hogy e szakaszban foglaltak speciális szabály a pénzintézetek felszámolásával kapcsolatban, és a felszámolásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azokban a kérdésekben, amik itt nem lettek szabályozva.

A törvény felszámolásra vonatkozó rendelkezéseinek első módosítása 1993. december 31-től hatályos. Ez a módosítás szinte teljes egészében átírta, illetve kiegészítette a korábbi szabályozást.

A módosított pénzintézeti törvény 89. § (1) bekezdése egyértelművé tette, hogy a pénzintézet felszámolásának háttérszabályainak a Csődtörvény rendelkezéseit kell tekinteni.

A pénzintézeti törvény rendelkezései 1996. december 31-ig voltak hatályban. A pénzintézetek felszámolását szabályozó következő törvény a régi Hpt. lett.

A hitelintézetek felszámolását szabályozó új törvény 1997. január 1-jén lépett hatályba, amely jelentős változásokat hozott magával a korábbi szabályokhoz képest. A hitelintézetek felszámolásával a 177-185. § foglalkozik.